Корпоративна идентичност на Джей Ди Ел Партнърс*

Корпоративната идентичност на една счетоводна къща е изключително важна при контакта с клиенти и партньори. Подадената визитка, използваната фирмена бланка и папка са нещата, създаващи първото впечатление. За една счетоводна фирма, поддържаща висок имидж, е добре да има също така рекламни тефтери и кубчета за бележки. Изработката на цялата фирмена акциденция за Джей Ди Ел партнърс е съобразена с направеното от рекламно студио Джи Ди Стайлс лого. Деловата и изчистена линия е постигната с правилни форми на шрифта и графичните елементи, разположени на класически бял фон. Строгият стил, следван във всички фирмени печатни материали е разчупен с елегантна хоризонтална ивица в бордо и деликатно вмъкнатия елемент от буквата j, оцветен в корпоративните цветове.