Джей Ди Ел партнърс*

От позицията на фирма с дългогодишен опит в обслужването на клиенти, Джей Ди Ел Партнърс ООД желае да изрази своите отлични впечатления от работата на Рекламно студио Джи Ди Стайлс ООД.

Предвид спецификата на нашата дейност в областта на финансите, счетоводството и данъците, ние сме изключително удовлетворени от професионалния усет на екипа към нашите нужди. От тяхната способност да реагират с внимание, търпение и далновидност към променящите се обстоятелства.

 Рекламно студио Джи Ди Стайлс изработи за нас фирмен знак, цялостна корпоративна идентичност, фирмен уеб сайт, печатни материали и рекламни сувенири.  В процеса на реализация, а и след това, ние винаги сме били свидетели на тяхното желание и готовност за индивидуализиране и усъвършенстване на услугата.  

С цялата отговорност за един препоръчител, ние декларираме своята убеденост, че Рекламно студио Джи Ди Стайлс ООД разполага с необходимия капацитет за производството на висококачествени печатни и уеб продукти.

Лилия Бешовска

Управител