Google AdWords*

Гъвкава и ефективна реклама с по-малко разходи

Рекламата чрез Google AdWords е най-прекият път за достигане до вашите потенциални клиенти в точния момент, когато те са заинтересовани от продукта или услугата, предлагани от вас. С разнообразието си от рекламни формати и огромна мрежа от партньорски сайтове, покриваща над 80% от интернет потребителите в световен мащаб, AdWords ви дава възможност:
да увеличите посещенията на вашия уебсайт;
да увеличите онлайн продажбите;
да увеличите разпознаваемостта на бранда;
да привлечете нови клиенти;
да рекламирате най-новите си промоции и оферти;
да увеличите офлайн продажбите. 

В зависимост от поставените цели на рекламната кампания вашето послание може да се визуализира като текстова реклама над или до резултатите от търсене с Google или текстови, графичен или rich-media банер в над един милион уебсайта, видеоклипа и приложения от дисплейната мрежа на Google.

Какво отличава Google AdWords от традиционната интернет реклама

1) Генерира висококачествен трафик към вашия уебсайт - рекламата ви се визуализира, само когато потребител търси по зададените от вас ключови думи. Т.е. той активно се интересува от това, което предлагате, и веднъж привлечен на сайта ви, има много по-голяма вероятност да се превърне в реален клиент.

2) Възможност за провокиране на конкретни действия от страна на потребителя (direct response) – рекламата в AdWords и особено в мрежата за търсене може да бъде много силен call-to-action инструмент, генериращ значими за вашия бизнес действия – онлайн покупка, абонамент за бюлетин, попълване на контактна форма, телефонно обаждане и др.

3) Прецизно таргетиране – рекламата може да се насочва по географско местоположение, език, времеви периоди (дни от седмицата, часови пояси), вид устройство (десктоп, мобилни устройства), а в дисплейната мрежа – и по интереси, теми, посещавани сайтове, демографски признаци, така че във всеки момент да представяте вашия бизнес пред най-подходящата аудитория.

4) Гъвкав рекламен бюджет – вие определяте размера на бюджета, който да инвестирате в реклама. Той се заплаща директно на Google на месечна база и се разпределя и изразходва според зададените настройки на кампанията. Не е обвързващ и може да бъде променян по всяко време. При правилно управление кампанията може да доведе до резултати дори и при ограничен рекламен бюджет.

5) Pay-per-Click таксуване – огромен плюс за мрежата на Google е, че генерира импресии, което носи познаваемост на бранда, но плащате, само ако потребителят е проявил интерес и е кликнал върху рекламата ви. Също така имате възможност да зададете максимална цена на клик, която сте готови да платите. Реалната цена на клик се формира на своеобразен рекламен търг, който отчита не само вашата оферта за максимална цена на клик, но и качествения рейтинг на рекламата ви. По този начин имате възможност да изведете рекламата си на по-предни позиции и да постигнете по-ниска цена за клик чрез оптимизация на вашето рекламно послание, ключови думи и лендинг страница, така че да са максимално релевантни и полезни за потребителя.

6) Оптимизация в реално време – тестване на различни рекламни карета, ценови оферти и лендинг страници, за да се постигнат максимални резултати от кампанията.

7) Измерими резултати – вече не е нужно да гадаете коя част от парите ви, похарчени за реклама, носи ползи и възвръщаемост. Инструментите и отчетите в платформата винаги показват онова, което сте постигнали с Google AdWords. След като идентифицирате кои рекламни карета, разположения, ключови думи и др. елементи на кампанията ви носят най-добри резултати, можете да инвестирате в най-успешните реклами, като пренасочите средства от по-малко ефективните.
Свързването на AdWords профила с Google Analytics позволява и още по-задълбочени маркетингови анализи въз основа на последващото поведение на потребителите на сайта.
Как можете да се възползвате от всички предимства на Google AdWords    

Необходими са ви няколко неща:
Правилно определяне на целите на кампанията и стратегия за постигането им. 
Креативност при създаването на разнообразни и атрактивни рекламни послания.
Ежедневен анализ на резултатите и адекватни промени в реално време, за да се постигне в крайна сметка основната цел на всяка рекламна кампания – максимална възвръщаемост на инвестицията!
С какво можем да ви бъдем полезни
GD styles ви предлага професионално управление на кампании. Нашият сертифициран Google AdWords експерт притежава необходимите познания и опит. Той следи иновациите и тенденциите в онлайн маркетинга, за да постигне за вас максимални резултати при минимални разходи.


Времето е ценен ресурс, който трябва да се инвестира внимателно и често може да струва повече от спестените средства за външна услуга. Използвайте вашите специалисти за основните им задължения и не ги отклонявайте от ангажиментите им.
Свържете се с нас и ще ви помогнем за успешното позициониране на вашия бизнес в онлайн пространството. Персонален акаунт мениджър ще се погрижи за създаването и първоначална настройка на рекламната ви кампания и/или нейната поддръжка и управление. 


Вече имате съществуващ AdWords профил, но чувствате, че рекламата не води до желаните резултати или срещате затруднения с тяхното интерпретиране? Ние ще ви консултираме или ще направим цялостна оптимизация на профила.

Колко ще ви струва
Създаването на профил и настройки на кампанията, в т. ч. структуриране на профила, подбор на ключови думи, създаване на рекламни карета, географско и времево таргетиране, определяне на бюджет и оферти за цена на клик, се заплащат еднократно при стартирането на кампанията.


За последващо управление се дължи месечна такса, която зависи от рекламния бюджет и срока на кампанията, като за постигането на статистически значими резултати се препоръчва минимален срок от 1 до 3 месеца.
Индивидуална консултация и оптимизация на съществуващ профил – в зависимост от обема и сложността на кампанията.