Уеб сайт на строителна фирма Бараж Груп*

Използвахме качествени фотографии на построени от „Бараж Груп“ сгради и на офисите им, за да оформим пространството на самия сайт като сграда. В белите полета между снимките е разположена информацията. Потребителите намират бързо това, което им трябва, снимките дават допълнително информация за работата на фирмата, сайтът има по-нестандартна визия и оставя усещане за подреденост и стабилност в посетителите.

Внушава им доверие. Все неща, важни за създаването на бизнес отношения между една строителна фирма, инвеститори и клиенти. Цветовото решение се базира на цветовете на логото на „Бараж Груп“ и на стремежа ни да направим страниците четивни.