Уеб сайт на спедиторска фирма Блутранс*

За този клиент, изхождайки от дейността му, искахме да създадем сайт, който да изглежда едновременно лек и стабилен. Затова се спряхме на изчистен вариант за дизайн, правилни форми и по-строга цветова гама, в която преобладават различните нюанси на синьото. На преден план са изнесени услугите и актуална информация. Навигацията е максимално опростена, за да стигат лесно и бързо посетителите до необходимата им информация. 
Фубкционалностите, дизайнът, фотографиите – всичко в сайта е подчинено на желанието клиентът да не губи ценно време, да намира това, което търси с един поглед и в него да се създава усещане за сигурност, спокойствие, доверие.