Лого дизайн на Секюри груп*

Секюри груп е модерна компания, която предлага цялостни решения за сигурност – както персонална, така и на жилища, обществени сгради, търговски обекти, etc. За нея създадохме знак, от буквите S и G (Secury group) – частите им са преплетени в съвършената фигура, от която няма излизане.

Съзнателно е търсена и алюзията с пъзел. Знакът стои на стабилна основа – „Секюри груп”, изписано на кирлица с шрифт с консервативно излъчване и то под непрекъсваема права линия. В резултат от комбинацията на всички изброени елементи се получи лого, което изцяло отговаря на визията и дейността на компанията.