Лого дизайн на Комфорт клима*

Лого дизайнът Comfort Clima е на латиница като универсално решение за разчитане по цял свят. Избраните цветове са емблематични за дейността на фирмата (топло и студено), същевременно свежи и отличаващи се, за да покажат модерния характер на логото. Плътният шрифт допълва съвременното излъчване и подчертава силата на марката.
С инициалите на фирмата е създаден и последният елемент от лого дизайна. Разбира се не на последно място по важност, тъй като той може да се ползва достатъчно красноречиво и самостоятелно.