Лого дизайн на Би Кей Комерс*

Лого дизайнът на BK commerce е създаден след като фирмата е вече утвърдена на пазара, затова сме използвали наложените и познати цветове - синьо и черно. Във връзка със сферата на дейност в логото е използван стилизиран символ на блик от стъкло.
Сериозната позиция на фирмата и доказан имидж в годините провокира създаването на лого със солиден вид, категоричност и ясно излъчване. Основните инициали са подчертани силно, което дава добра възможност за комбинация с по-светъл шрифт. Така създаденото лого е композиционно завършено, отличаващо се и със стабилен почерк.