Корпоративна идентичност на Кордела*

Стил, лукс и красота – това са търсените послания при изработката на корпоративна идентичност за КОРДЕЛЛА. Заложена в логото, тази линия трябва да се продължи при визитките и комплиментите за клиенти. Флоралните мотиви, допълващи по уникален начин красотата на фирмения знак, са използвани за спазване на основната идея. Те са разположени като елегантно бижу в горния ляв ъгъл на рекламните материали с цел присъствието им да не пречи на текста. За постигане на единна линия използваният при изписване на имената и координатите във визитните картички шрифт е като този от логото. В клиентските комплименти текстът With compliments for You! е с курсив за постигане на персонализиране.