Кармела*

С настоящата референция бихме желали да изразим своята висока оценка за съвместната ни работата с GD Styles за изработката на уеб сайтове за наши бизнес партньори. Професионалистите от GD Styles разработиха проектите според нашите задания и изисквания.

Съвместната ни работа считаме за успешна, основана на креативност, прецизност, точност и коректност от страна на екипа. Изключително сме доволни качеството на обслужване и срокове за изпълнение, както и на професионализма и отзивчивостта на специалистите на GD Styles.

В процеса на съвместната ни работа се убедихме, че фирмата разполага с екип от професионалисти, които се отнасят с бързина, качество и коректност към поетите ангажименти. Препоръчаме GD Styles като коректен, надежден и компетентен партньор.

Ирена Георгиева

Маркетинг консултант, Кармела