Атриум*

Настоящето писмо има за цел да удостовери отличните резултати от работата на Рекламно студио Джи Ди Стайлс ООД, както и удовлетворението на Атриум Пропърти Мениджмънт като възложител.

Нашите впечатления са, че екипът притежава редица ценни качества като: експертно ниво на знания и компетенции, демонстрирани във всеки един етап от производството на нашия корпоративен уеб сайт - концепция, уеб дизайн, програмиране и оптимизиране; разбиране за нуждите на клиента, отвореност за комуникация по всяко време; непогрешим усет за правилна и навременна реакция в различни сложни ситуации.

Констатирахме също, че рекламното студио разполага с богата техническа база и надеждна партньорска мрежа, чрез които имахме възможност за допълнителен избор на услуги и още по-голяма сигурност за навременното приключване на проекта.

Забележителен е респектът, който фирмата проявява към своите клиенти и към всеки детайл от договорните отношения.

Ето защо, ние считаме за наш професионален дълг да споделим своите обективни наблюдения върху един висок професионален и етичен стандарт на бизнес, какъвто поддържат ръководителите на Джи Ди Стайлс ООД.

Десислава Дончева

Управител, Атриум Пропърти Мениджмънт