Видео*

Професионално заснетото видео, с интересен сценарий и вълнуващо послание привлича внимание повече и от най-добрите текстови описания. Той предава информация мигновено, на много голям кръг от хора. Често един видеоклип е полезен дори на разноезична аудитория. 


Освен класическия рекламен клип, който всички познават, ние предлагаме и заснемане на видеоклип за хотел. Опитът ни показва, че клиентите на нашите клиенти се впечатляват особено много от този формат, успокояват се, че виждат статите, обстановката, разположението на хотела. А и във видеото е много по-лесно да се предаде уникалната атмосфера на дадено място. 


Имаме богат опит в снимането на рекламни видеоклипове и клипове за хотели. Разполагаме с необходимата техника и екип. Подготвяме сценария, терена, предлагаме ви интересни идеи и възможности. 
Използвайте всички възможности да стигнете до вашите клиенти. Свържете се с нас и ще ви предложим подходящо видео, а при необходимост и пълен комплект рекламни услуги.