Лого дизайн и уеб сайт за медицински кабинет Диматера*

Екипът ни създаде ново фирмено лого и корпоративен уеб сайт за диагностичен кабинет Диматера. Медицинският кабинет предлага биорезонансна диагностика на организма, която е революционен метод за изследване на цялото тяло с получаване на точна диагноза. И като един съвременен и напълно нов похват в медицината, той трябва да бъде представен по най-добрия и впечатляващ начин пред аудиторията. 

Поради тези причини избрахме по-ярки и актуални цветове, които да провокират и въздействат позитивно върху хората, тъй като технологията е напълно безвредна, надеждна и абсолютно прецизна, без да създава никакъв дискомфорт.

Клиентът се обръна към нас по препоръка на друг наш клиент, на който сме сърдечно признателни. Така отговорността е двойна, но крайният резултат и благодарността на клиентите ни е доказателство за нивото на завършените проекти и се надяваме, че винаги удовлетворяме очакванията ви.